Alf Kivijervi på tur hjem til Molla på sykkelen sin, akkurat der han sykler graves det stort i dag ( 2008 )