Et riktig gammelt og fint bilde av Magnus Larsen - Mary P. Iversen - Edvin Olsen