I riktig gamle dager (1942)

var disse to sjarmtrollene

ute lekte i

Hammerfest

Britt Johnsen Heggem

og

Edvard Johnsen