Året er 1936

og

Paul Hofseth

passer på lille

Britt Johnsen

inne på hytta på

Hoffsethhøgda