Hammerfest kommunale allmennfagskole "Middelskolen" i 1928.
 Bakerst fra venstre :
Randolf Isaksen, Rolf Andersen, Knut Niva, Arne Solem, Arne Haugen, Odin Rønbeck og Kaare Bredal Olsen.
Tredje rekke: Ole Sjøgren, Ole Haugen, Arthur Simonsen, Erling Angell Olsen, Odd Hansen.
2 rekke: Lærer Hilda Nilsen ( var også lærer da byens første gymnasklasse gikk opp til eksamen i 1960),
Ingrid fra Talvik, Eva Davidsen, Hedvig Bertheussen, Aasta Hernes, Astrid Johansen, Edith Gagama, og lærer Ruth Gabrielsen.
Anna Helene Arild, Ella Haldorsen, Ruth Hermo, Bodil Kjeldsen ( litt bak), Margit Næss, Margareth Hermo, 
Olaug Knutsen, Gerd Nilsen, Dagny Olsen, og sjefen sjøl bestyrer Reiersen.