Så var det defileringen.

Vakkert syn med rundt 50

sykler gjennom gatene.

Jeg syntes det var lite sykler

i år, men årsaken kjenner jeg ikke.