Peder Bang - ? - Edvard Johnsen - ?  i 50 åran på tilstelning ombord en båt, men hvilken ?