Dette er

Magnus Larsen og Finn Westby,

2/5 av Sy-We-La kvintetten.

På Grand arrangerte de  i tillegg til dans,

spesielle kvelder med orientalske innslag.

Dette er fra en slik kveld hvor det var viktig

 å kle seg i en habitt som passet til kveldens tema