Fra venstre Leif Løkke, Rolf Ekrem og Steinar Andersen