Ungene fra Øvre Grønnvoldsgate har Øvergate treff på Turidstua på nittitallet.
Foran fra venstre: Ranveig Rande, Ruth Hansen, Dossa Lunga, Karin Rønbeck Johansen, Lillebill Paulsen, Inger Johnsen
Bak fra venstre: Diddi Hansen, Kerry Lunga og bak står Åse Paulsen