Skolen på Vinna ble revet og satt opp igjen i Rypefjord. Årstall ukjent ?